Trond Martinussen

Advokat
portrettbilde_trond_martinussen-min
Grundig, nøyaktig og løsningsorientert

Telefon: 67 15 00 00
Mobil:     93 08 78 79
E-post: trond.martinussen@advonico.no
Linkedin profil

Fagområder:
 • Fast eiendom
 • Bolig- og husleie
 • Eiendomsmegling
 • Arv- og generasjonsskifte
 • Pengekrav- og tvangsfullbyrdelse


Yrkeserfaring:

2016-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
Advokat
Fast eiendom, arv- generasjonsskifte,
bolig/husleie, vergeoppdrag
2010-2016 Wiegaard, Sollie, Martinussen
- Advokatfellesskap

Advokat/Partner
Fast eiendoms rettsforhold, tvangssalg,
arv/skifte, vergeoppdrag
2005-2009 Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
Advokat/Fagansvarlig
Fast eiendoms rettsforhold
2002-2005 Codex Advokat
Advokat/Fagansvarlig
Fast eiendoms rettsforhold
1997-2002 Advokatfirmaet Haugland & Martinussen AS
Advokat/partner
1995-1997 Namdal sorenskriverembete
Dommerfullmektig
1991-1995 Finanstilsynet/SFT/Statsbygg
Konsulent
Verdipapir/Forurensning/Bygge- og entreprise


Verv:

2011-d.d. Brustad & Partnere AS
(Privatmegleren Jessheim)

Styreleder
2012-d.d. Strømmen Eiendomsmegling AS
Styreleder
2016-d.d. Privatmegleren Lørenskog AS
Styremedlem

 

Utdannelse:

1997 Advokatbevilling
Advokatfirmaet Haugland & Martinussen AS
1995-1997 Dommerfullmektig
Namdal tingrett
1991 Universitetet i Oslo
Juridisk fakultet
Cand. jur.Spesialfelt innenfor selskapsrett


Kurs:

2017-1997 Årlig ajourføring med kurs innenfor:
- Boligrett
- Husleie
- Eiendomsmegling
- Arv og skifte
- Personskade
- TinglysingPublikasjoner:

Artikkelforfatter for juridisk nettside Fagartikler
for Romerikes Blad
 • Arealavvik i bolig
 • Trær til besvær
 • Dugnad i borettslag
 • Hytte i sameie
 • Ferdselsrett
 • Samboere og felles bolig
 • Veirett
 • Nytt boligsameie – styrets plikter
 • Mfl.


Språk:

Norsk Morsmål
Engelsk Behersker skriftlig og muntlig

 

Trond Martinussen har lang erfaring og betydelig kompetanse innenfor flere fagområder, og særlig innenfor rettsområdene fast eiendom, bolig- og husleierett, arverett- og generasjonsskifte.

Trond har praktisert som advokat siden 1997, dels som partner/medeier og dels som fast ansatt advokat i flere advokatfirmaer.

Ved siden av jobben som advokat er han styreleder/styremedlem i flere eiendomsmeglerforetak, boligsameier, og har også i mange år vært fagansvarlig for flere eiendomsmeglerforetak.

Som advokat er Trond opptatt av gode løsninger til beste for egne klienter, med fokus på faglig kvalitet, nøyaktighet og tett og rask oppfølging av klienter.

Trond er opprinnelig fra Trøndelag, men har i all hovedsak arbeidet som advokat i Oslo og Akershus, og er bosatt i Bærum. Vårt avdelingskontor på Bekkestua i Bærum betjenes av Trond med daglig tilstedeværelse.
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Del på: