Tine Renate Granlund

Senioradvokat
portrettbilde_tine_granlund-min
Løsningsorientert, effektiv og serviceinnstilt

Telefon: 64 83 11 22
Mobil:     95 85 04 12
E-post: tine@advonico.no
Linkedin profil

Fagområder:
  • Fast eiendom
  • Kontraktsrett
  • Entrepriserett
  • Plan- og bygningsrett
  • Transaksjoner
  • Eiendomsmegling
  • Jordskifte
  • Tingsrett
  • Servitutter – vegrett
  • Offentlige anskaffelser


Yrkeserfaring:

  2019-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen
Senioradvokat
  2014-2019 Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokat
Fast eiendom, plan og bygningsrett, kontrakter,
offentlige anskaffelser, prosedyre
  2011-2014 Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokatfullmektig

 

Utdannelse:

2014 Advokatbevilling
Advokatfirmaet Nicolaisen
2011-2014 Advokatfullmektig
Advokatfirmaet Nicolaisen
2011 Universitetet i Oslo
Juridisk fakultet
Master i rettsvitenska


Kurs:

2018 Boligkjøpers direktekrav mot entreprenør
Salg av eiendom-/selskap med tomt
Ansvarsbegrensninger
Eiendom og MVA
Praktiske konsekvenser av ny eierseksjonslov
2018 Hvitvasking
2017 Veiprivatisering
Ny eierseksjonslov – endringer og utfordringer du som
advokat må være oppmerksom på
Jordskifterettens kompetanse til å endre eller gi regler
for bruken av fast eiendom
Elektronisk tinglysning
2017 Salgskurs del II
Tema: Forstå kunde, skap tillit og kalde salg
2017 Salgskurs del I
Tema: Hvordan vinne kunder – hva trumfer relasjoner?
2017 Plan- og bygningsrett i et nøtteskall – med
hovedvekt på privat planlegging
Nytt i kontraktsretten
Strukturering av ut byggingsprosjekter
– skatte-og avgiftsmessige konsekvenser
Fast eiendom, en praktisk innføring i rollen
som eiendomsadvokat
Lojalitetsplikt i kontraktsforhold – det
viktigste du trenger å vite
2017 Etikk og risikohåndtering for advokater
2017 Offentlige anskaffelser
2016 Foreldelse
2015 Grensen mellom formuerettslige avtaler og avtaler
om fremtidig skifte
Skjevdeling i ekteskapsloven § 59
Etteroppgjøret ved ugyldige disposisjoner i arveretten.
Særeiepåbud.
Moderne kontraktsklausuler - håndtering i norsk rett
Samboeravtaler og testamenter
2015 Tingsrett
- Gjerder i beiteområder: Rett og plikt til gjerdehold
- NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven
- Hvordan har matrikkelkartet blitt til og hvilken status
har det som bevis i
- Grensetvister
- Landmålingspraksis fra jordskifterettene og litt om
funksjonen landskonsulentene har i forhold til domstolene
2014 Kontrakter og tvisteløsning
- Når bør man bruke voldgift i kontrakt?
- Joint ventures med utenlandske selskaper
- Utfylling av kontrakter
- Hva er hovedforskjellen mellom de store
entreprisestandarder, og hvabør man velge?
-Prosjektsamarbeid - konkurransetilsynets
nye veileder av 24 feb 14
2014 Arbeidsrett
Utfylling av kontrakter
Vergemålsreformen med erfaringer så langt
Avtaler om arv
2014 Forhandlingsteknikk
2012 Tings- og ekspropriasjonsrett
2012 Juridiske fagdager
2012 Advokatkurset


Foredrag - forelesninger:

2018 BOLIGKVELD - «Sentrale problemstillinger
for aktører i eiendomsbransjen»"

- Ny eierseksjonslov - endringer og utfordringer
man må være oppmerksom på
- Bruk av standardkontrakter
- Kvalitetssikring ved bruk av standardkontrakter
- Formulering av tidspunkt for overtakelse
– forbehold og forsinkelse
- Kort om bustadoppføringslova
- Grensen mellom bustadoppføringslova og
avhendingsloven
- TEK 17 – hva er nytt?
2018 Utbygging av tredje rullebane på
Oslo Lufthavn Gardermoen

- Planprosessen
- Midlertidig forbud mot tiltak etter plan og bygningsloven
- Resultatet / løsningene ifbm etablering av OSL i 1998
- Reglene for skjønnsprosess
- Mulig erstatning og løsninger ved en 3. rullebane


Publikasjoner:

Masteroppgave:
"Due Dilligence – undersøkelser ved kjøp av virksomhet"


Språk:

Norsk Morsmål
Engelsk Behersker godt skriftlig og muntlig

 
Tine Renate Granlund har betydelig erfaring og kompetanse innen fagområdene fast eiendom, kontraktsrett, entrepriserett, og prosedyre. Tine har praktisert som advokat siden 2011, først som advokatfullmektig og deretter som advokat fra 2014.

Tine er positiv og analytisk i sakstilnærming. Hun er løsningsorientert og har arbeidet med flere store prosjekter og tvistesaker innenfor sine fagområder. Tine holder også kurs for klienter og internt innenfor sine fagområder.
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Del på: