Logo-liggende-2
search
menubar

Sofie Lemona

Advokat
portrettbilde_sofie_lemona-min
Arbeider med hodet og hjertet

Telefon: 64 83 11 13
Mobil:      45 13 12 52
E-post: sofie@advonico.no
Linkedin profil

Fagområder:
  • Arv og dødsboskifte
  • Familie- og barnerett
  • Husleierett
  • Forbrukerrett
  • Tvangsinnfordring og pengekrav
  • Prosedyre og tvisteløsning


Yrkeserfaring:

2018-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen ANS
Advokat
2016-2018 Advokatfirmaet Nicolaisen ANS
Advokatfullmektig
2016 Skatteetaten, Skatt Øst
Skattejurist
Pengekravsrett, avgiftskrav, konkurs, prosessfullmektig.
2012-2015 Tollregion Oslo og Akershus
Juridisk rådgiver
Pengekravsrett, avgiftskrav, konkurs,
prosessfullmektig.
2012-2015 Osloadvokatene
Studentsekretær
2012-2015 Politiet, Grønland
Saksbehandler, forvaltningsseksjonenPass,
vandelsattester, våpen- og skjenkebevilling.


Verv:

2013-d.d. Justitias døtre
Medlem
2016-2018 Kreditorutvalgsmedlem
2011 Norges Jurisforbund
Styremedlem i Studentseksjonen
2005-2010 Jurisforeningen i Oslo
Viseformann i 2010 samt øvrige verv
   

 

Utdannelse:

2018 Advokatbevilling
Advokatfirmaet Nicolaisen
2016-2018 Advokatfullmektig
Advokatfirmaet Nicolaisen
2012 Universitetet i Oslo
Juridisk fakultet
Master i rettsvitenskap. Spesialfelt innenfor
garantirett, forsikringsrett og arbeidsrett.


Kurs:

2020 Arverett, Nye arvelov
2020 Arverett, Det nye testamentet
2018 Advokatenes Fagdager, familie-
og arverett
2017 Advokatenes Fagdager, familie-
og arverett
2017 Arbeidsrett
2017 Arverett
2017 Utlendingsrett
2016 Konkursrett
2015 Advokatkurset
2015 Retorikk, Handelshøyskolen BI


Publikasjoner:

  Masteroppgave
"Finansinstitusjoners opplysnings- og
frarådningsplikt overfor kausjonister etter
finansavtaleloven"


Språk:

Norsk Morsmål
Engelsk Behersker skriftlig og muntlig
Gresk Noe kunnskap skriftlig og muntlig

 
Sofie Lemona er fast advokat med spisskompetanse innenfor arv og dødsboskifte.

Sofie har i tillegg bred kompetanse innenfor de fleste sivilrettslige fagområdene, herunder både privat- og offentlig rett. Innenfor familierett har hun særlig kompetanse om økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd. Videre arbeider hun med husleierett og forbrukerrettslige tema.

Sofie prosederer jevnlig for domstolene. Før advokatpraksisen arbeidet hun i Skatteetaten og Tollvesenet med konkurs, tvangsinnfordring og pengekrav. Sofie bistår følgelig også i saker om tvangsinnfordring og pengekrav – både med private og offentlige krav.

Sofie er en dyktig advokat med høy arbeidsmoral. Hun har et genuint engasjement for faget, og det er viktig for henne å utføre en jobb med høy kvalitet. Sofie har fokus på å oppnå det beste resultatet for sine klienter.

På fritiden er Sofie glad i å løpe, og hun engasjerer seg gjerne i både faglige og sosiale arrangementer.
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Del på:
facebook
in