Sofie Lemona

Advokat
portrettbilde_sofie_lemona-min
Jobber med hodet og hjertet

Telefon: 64 83 11 13
Mobil:      45 13 12 52
E-post: sofie@advonico.no
Linkedin profil

Fagområder:
 • Arverett
 • Barne- og familierett
 • Husleierett
 • Utlendingsrett
 • Arbeidsrett
 • Erstatningsrett
 • Forsikringsrett
 • Fast eiendom
 • Tvangsfullbyrdelse og pengekrav
 • Trygderett
 • Prosedyre og tvisteløsning


Yrkeserfaring:

2018-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokat
2016-2018 Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokatfullmektig
2016 Skatteetaten, Skatt Øst
Skattejurist
Pengekravsrett, avgiftskrav, konkurs, prosessfullmektig.
2012-2015 Tollregion Oslo og Akershus
Juridisk rådgiver
Pengekravsrett, avgiftskrav, konkurs,
prosessfullmektig.
2012-2015 Osloadvokatene
Studentsekretær
2012-2015 Politiet, Grønland
Saksbehandler, forvaltningsseksjonenPass,
vandelsattester, våpen- og skjenkebevilling.


Verv:

2013-d.d. Justitias døtre
Medlem
2016-2018 Kreditorutvalgsmedlem
2011 Norges Jurisforbund
Styremedlem i Studentseksjonen
2010 Jurisforeningen i Oslo
Viseformann
2005-2009 Jurisforeningen i Oslo
Fagsjef i Fagstyret, Aksjonssjef i HumAk
og medarbeider Justivalen.

 

Utdannelse:

2018 Advokatbevilling
Advokatfirmaet Nicolaisen
2016-2018 Advokatfullmektig
Advokatfirmaet Nicolaisen
2012 Universitetet i Oslo
Juridisk fakultet
Master i rettsvitenskapSpesialfelt innenfor
garantirett, forsikringsrett og arbeidsrett.


Kurs:

2018 Advokatenes Fagdager, familie-
og arverett
2017 Advokatenes Fagdager, familie-
og arverett
2017 Arbeidsrett
2017 Arverett
2017 Utlendingsrett
2016 Konkursrett
2015 Advokatkurset
2015 Retorikk, Handelshøyskolen BI


Publikasjoner:

  Masteroppgave
"Finansinstitusjoners opplysnings- og
frarådningsplikt overfor kausjonister etter
finansavtaleloven"


Språk:

Norsk Morsmål
Engelsk Behersker skriftlig og muntlig

 
Sofie Lemona arbeider som advokat med bred kompetanse innenfor de fleste sivilrettslige fagområdene, herunder både privat- og offentligrett. Primært arbeider hun med rettsområdene familie- og arverett med særlig vekt på arv, barnefordeling og samboerforhold. Videre arbeider hun særlig med husleierett, arbeidsrett og forvaltningsrett, herunder særlig utledingsrett og trygderett.

Sofie prosederer jevnlig for domstolene.

Før advokatpraksisen arbeidet hun i Skatteetaten og Tollvesenet med rettsområdene konkurs, pengekrav og tvangsfullbyrdelse.

Sofie er en dyktig advokat med høy arbeidsmoral. Hun har et genuint engasjement for faget, og det er viktig for henne å utføre en jobb med høy kvalitet og hun strekker seg lagt for å oppnå det beste resultatet for sine klienter.

Ved siden av jobben er Sofie sosial og hun liker å engasjere seg i både faglig og sosiale arrangementer, noe som har gitt seg til uttrykk i hennes svært aktive deltakelse i flere styre- og organisasjonsverv."
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Del på: