Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Sofie Lemona

Advokat
portrettbilde_sofie_lemona-min
Arbeider med hodet og hjertet

Telefon: 64 83 11 13
Mobil:      45 13 12 52
E-post: sofie@advonico.no
Linkedin profil

Fagområder:
  • Arv og dødsboskifte
  • Familie- og barnerett
  • Husleierett
  • Forbrukerrett
  • Tvangsinnfordring og pengekrav
  • Prosedyre og tvisteløsning


Yrkeserfaring:

2018-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen ANS
Advokat
2016-2018 Advokatfirmaet Nicolaisen ANS
Advokatfullmektig
2016 Skatteetaten, Skatt Øst
Skattejurist
Pengekravsrett, avgiftskrav, konkurs, prosessfullmektig.
2012-2015 Tollregion Oslo og Akershus
Juridisk rådgiver
Pengekravsrett, avgiftskrav, konkurs,
prosessfullmektig.
2012-2015 Osloadvokatene
Studentsekretær
2012-2015 Politiet, Grønland
Saksbehandler, forvaltningsseksjonenPass,
vandelsattester, våpen- og skjenkebevilling.


Verv:

2013-d.d. Justitias døtre
Medlem
2016-2018 Kreditorutvalgsmedlem
2011 Norges Jurisforbund
Styremedlem i Studentseksjonen
2005-2010 Jurisforeningen i Oslo
Viseformann i 2010 samt øvrige verv
   

 

Utdannelse:

2018 Advokatbevilling
Advokatfirmaet Nicolaisen
2016-2018 Advokatfullmektig
Advokatfirmaet Nicolaisen
2012 Universitetet i Oslo
Juridisk fakultet
Master i rettsvitenskap. Spesialfelt innenfor
garantirett, forsikringsrett og arbeidsrett.


Kurs:

2020 Arverett, Nye arvelov
2020 Arverett, Det nye testamentet
2018 Advokatenes Fagdager, familie-
og arverett
2017 Advokatenes Fagdager, familie-
og arverett
2017 Arbeidsrett
2017 Arverett
2017 Utlendingsrett
2016 Konkursrett
2015 Advokatkurset
2015 Retorikk, Handelshøyskolen BI


Publikasjoner:

  Masteroppgave
"Finansinstitusjoners opplysnings- og
frarådningsplikt overfor kausjonister etter
finansavtaleloven"


Språk:

Norsk Morsmål
Engelsk Behersker skriftlig og muntlig
Gresk Noe kunnskap skriftlig og muntlig

 
Sofie Lemona er fast advokat med spisskompetanse innenfor arv og dødsboskifte.

Sofie har i tillegg bred kompetanse innenfor de fleste sivilrettslige fagområdene, herunder både privat- og offentlig rett. Innenfor familierett har hun særlig kompetanse om økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd. Videre arbeider hun med husleierett og forbrukerrettslige tema.

Sofie prosederer jevnlig for domstolene. Før advokatpraksisen arbeidet hun i Skatteetaten og Tollvesenet med konkurs, tvangsinnfordring og pengekrav. Sofie bistår følgelig også i saker om tvangsinnfordring og pengekrav – både med private og offentlige krav.

Sofie er en dyktig advokat med høy arbeidsmoral. Hun har et genuint engasjement for faget, og det er viktig for henne å utføre en jobb med høy kvalitet. Sofie har fokus på å oppnå det beste resultatet for sine klienter.

På fritiden er Sofie glad i å løpe, og hun engasjerer seg gjerne i både faglige og sosiale arrangementer.
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Medarbeidere
Del på:
facebook
in