Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Ta kontakt med oss
TA KONTAKT MED OSS
Avdelinger
Ta kontakt med oss
64 83  00 00
Logo-liggende-2
search
menubar

Ole Sperre

Senioradvokat
ole-sperre-advokatfirmaet-nicolaisen
Løsningsorientert, trygg, erfaren

Telefon: 64 83 00 00
Mobil:     94 85 82 28
E-post: ole.sperre@advonico.no
Linkedin profil
Yrkeserfaring:
2020-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen
Senioradvokat
2014-2020 Opplysningsvesenets fond
Advokat og seniorrådgiver
Tomtefeste , skjønnsprosess, ekspropriasjonsrett, jordskifte, fast eiendoms rettsforhold
2006-2014 Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokat
Konkursrett, kontraktsrett, arbeidsrett, skifte felleseie/dødsbo, tingsrett, prosedyre
2003-2006 Justisdepartementet, Innsynsutvalget
Rådgiver
1995-2003 Fiskeri- og kystdepartementet, Havnelovutvalget
Rådgiver, prosjektleder,
Fiskerirett
Havne- og farvannsrett, forvaltningsrett


Verv:

2017-2020 Styremedlem/ansattes representant i
 Styret for Opplysningsvesenets fond
 
2017-2020 Hovedtillitsvalgt Akademikerne  

 

Utdannelse:

1989-1995 Universitet i Bergen
Juridisk fakultet, Cand Jur
Spesialfag i arbeidsrett
 
2008 Advokatbevilling  


Kurs:

2020 Hva er festegrunn og registrering av servitutter i matrikkelen, Om jordskifte som ekspropriasjon mot naturalerstatning, Eiendomstransformasjon, utjenlig eiendom. jskl § 3-2, eiendomsmegling-mellomannsbegrepet, konsesjons og driftsmessig gode løsninger  
2019 Oppløsning av sameie, Foreldelse av avtaler knyttet til fast eiendom, Grunnleggende innføring i odelsrett, Etikk for tingsrettsadvokater, Nessebysaken, Allmenningsretten, Tomtefeste i praksis – næring og bolig  
2018 Bruk av sti-ulike brukere og ulike behov for opprusting, Rubrisering av grunnboka og sletting av heftelser, Rettsutgreiing og grensefastsetting etter jordskiftelova i forhold til avgjørelse av tvist om rettsforhold for tingretten - en sammenliknende gjennomgang, Begrepet «fritidshus» i tomtefesteloven, Eiendomsregistrering i et historisk perspektiv, Etikk – mediehåndtering  
2017 Statsansatteloven, Praktisk om gjennomføring av digital hovedforhandling, introduksjonskurs tillitsvalgt.  
2015 Gjerder i beiteområder – rett og plikt til gjerdehold, NOU 2014:6 Revisjon av Eierseksjonsloven, Hvordan har matrikkelkartet blitt til …, landmålingspraksis fra jordskifterettene og litt om funksjonen landskonsulentene har i forhold til domstolene
 
Tidligere  Tingsrett
Ekspropriasjonsrett
Arbeidsrett
 Konkursrett
Advokatkurs
 


Språk:

Norsk  Morsmål
Engelsk Behersker skriftlig og muntlig

 
Ole Sperre har lang og bred arbeidserfaring. Han har tidligere vært FN-soldat og verftsarbeider. Videre har han arbeidet i flere departementer, etater og i advokatvirksomhet. Han var ansatt i Advokatfirmaet Nicolaisen i perioden 2006-2014 og etter dette hos en av Norges største grunneiere. Han har derfor opparbeidet seg meget solid tingsrettslig erfaring med oppdrag i hele landet. Han har arbeidet  både med utredninger med hensyn til fast eiendoms rettsforhold og med tvistesaker, jordskifte og skjønnsprosesser. Ole har også erfaring fra omorganisering og omstillingsprosesser, styrearbeid og boarbeid. Ole er omgjengelig, erfaren og pålitelig. Han er opptatt av å finne de gode løsningene.

Ole er bosatt på Skedsmokorset, er gift og har tre voksne barn. Han er en ivrig sportfisker og fritiden benyttes ofte til tur i marka eller til en fjelltur uansett årstid. Han følger med engelsk fotball og er gjerne en tur over for å se favorittlaget. Ole liker å reise og har vært overalt i Norge og Europa.
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Medarbeidere
Del på:
facebook
in