Logo-liggende-2
search
menubar

Manal Himmich

Advokatfullmektig
Manal
Engasjert, målbevisst og løsningsorientert

Telefon: 64 83 00 00
Mobil:      46 84 30 41
E-post: manal.himmich@advonico.no
Linkedin profil

Fagområder:
  • Familie-og arverett
  • Utlendingsrett
  • Erstatningsrett
  • Fast eiendom
  • Trygderett
  • Arbeidsrett


Yrkeserfaring:

2020-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokatfullmektig
 
2019-2020 Bærum kommune
Byggesak
Juridisk rådgiver
2016-2019 Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum
Namsfullmektig
2015-2016 Fylkesmannen i Oslo og Viken
Vergemålsavdelingen
rådgiver

 

Utdannelse:

2015           Universitetet i Oslo
Master i rettsvitenskap
2014 Universitet i Leiden
Sommerskole, internasjonal strafferett
2013 LSE
sommerskole, internasjonale menneskerettigheter


Språk:

Norsk Morsmål
Engelsk Behersker skriftlig og muntlig
Arabisk Behersker muntlig

 
Manal arbeider innenfor de fleste av firmaets kompetanseområder.
 
Fra tidligere stillinger har Manal erfaring fra rettsområder som plan-og bygningsrett, pengekravrett, tvangsfullbyrdelse, vergemål og utlendingsrett.
 
I sitt arbeid er Manal opptatt av å ivareta klients interesser på best mulig måte.
 
Manal er fra Eidsvoll og bor på Jessheim.
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Del på:
facebook
in