Lasse Groven Egeberg

Advokat
portrettbilde_lasse_egerberg-min
Tillitsfull og løsningsorientert

Telefon: 23 28 28 00
Mobil:     95 18 42 51
E-post: lasse@advonico.no
Linkedin profil

Fagområder:
 • Fast eiendom
 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Husleierett – privat og næring
 • Plan- og bygningsrett
 • Jordskifte
 • Servitutter – vegrett mm. – VA anlegg eller utbygging
 • Selskapsrett
 • Familie- og arverett
 • Pengekravsrett


Yrkeserfaring:

2013 –d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokat
2012 –2013 Advokatfirmaet Nicolaisen
Advokatfullmektig
2011-2012 Mattilsynet
Juridisk rådgiver/ førstekonsulent
2010 Advokatfirmaet Ræder
Trainee


Verv:

2015-2016 Varamedlem – Sameiet Norderhovgata
2009-2013 Styremedlem – Persbråten Basketballklubb

 

Utdannelse:

2009 Master i rettsvitenskap
Universitetet i Oslo
   


Kurs:

2018 Advokatenes fagdager
 • Nyheter i rettsutviklingen
 • Salg av eiendom/selskap med tomt som skal utvikles av kjøper
 • Fortrinnsrett i arbeidsforhold
 • Personvern i arbeidslivet og vanskelige sykefraværssaker
 • Praktiske konsekvenser av ny eierseksjonslov
2017 Det årlige ajourføringskurset

Advokatenes fagdager
 • Inndrivelse og unndragelse
 • Fast eiendom, en praktisk innføring i rollen som eiendomsadvokat
 • Agenturloven og grensedragningen mot beslektede mellommannsforhold
 • Nytt i kontraktsretten
 • Utleie av næringseiendom i utfordrende tider
 • Rydding av grunnboken
 • Arbeidsrett – Utvalgskrets ved nedbemanning

Arbeidsrett – Nedbemanning i konsern – HR-2017-1943-A
2015 Det årlige tingsrettskurset
2014 Det årlige tingsrettskurset
2013 Det årlige tingsrettskurset


Foredrag - forelesninger:

2015-2018 Gjesteforeleser NMBU
Plan- og bygningsrett
2017/2018 Hvaler hytteforening
Foredrag – arv og generasjonsskifte – fast eiendom – tomtefeste
2017 Norges Hytteforbund
Tomtefeste


Publikasjoner:

2017-2018 Norges Hytteforbund – Hytte og Fritid
 • Når tomtegrenser blir uklare
 • Hytter uten tilkobling til avløpsnett – betydelige kostnader kan plutselig komme
 • Festers råderett over festetomten – en liten innføring
 • Drift og vedlikehold av privat vei med flere brukere – Veiloven kap. VII
   


Språk:

Norsk Morsmål
Engelsk Behersker muntlig og skriftlig

 
Lasse Egeberg arbeider innenfor de fleste av firmaets kompetanseområder. Han har sin største oppdragsmengde innen fast eiendom, arbeidsrett, arv- og familierett samt kontrakts- og pengekravsrett. Lasse har praktisert som advokat siden 2012 og prosederer saker både for de alminnelige domstolene, Jordskifteretten og andre domstolsliknende organer. Før advokatpraksisen arbeidet han for regelverksavdelingen ved Mattilsynet, hvor arbeidet bl.a. omfattet utarbeiding av nye forskrifter, implementering av EU-regelverk, konsekvensutredninger for nytt regelverk, samt å inngi høringsuttalelser.

Ved siden av jobben som advokat foreleser Lasse for noen av firmaets samarbeidspartere innenfor respektive kompetansefelt.

Lasse er positiv og analytisk i sakstilnærmingen. Han er løsningsorientert og tillitvekkende.

Lasse er født og oppvokst i Oslo og Akershus, og bor i dag med kone og barn sentrumsnært i Oslo. Han er idrettsaktiv på fritiden og flittig bruker av marka.
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Del på: