Are Haugen Einum

Advokatfullmektig
portrettbilde_are_a_einum-min
Flink med mennesker, faglig sterk

Telefon: 64 83 11 01
Mobil:     99 47 69 39
E-post: are@advonico.no
Linkedin profil

Fagområder:
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett
  • Fast eiendomsrett
  • Forbrukerrett
  • IPR
  • Offentlige anskaffelser


Yrkeserfaring:

2017-d.d. Advokatfirmaet Nicolaisen & Co, ANS
Advokatfullmektig
2016 Eidsivating Lagmannsrett
Studentpraktikant
2014-2016 Privatlærer i egenstiftet firma
2013-2017 Nedre Romerike Tingrett
Meddommer


Verv:

2015-2016 Project Director ELSA Oslo
Forhandlingskonkurransen
2008-2009 Ambassadør for MOT,
arbeid mot narkotika og mobbing

 

Utdannelse:

2011-2017 Master i rettsvitenskap
Universitetet i Oslo
2012 Examen Facultatum
2011 Examen Philosophicum


Kurs:

2018 Advokatkurset
2017 Arbeidsrett


Publikasjoner:

2017 Masteroppgaven
"Dristig anvendelse? En analyse av
ungdomsstraffens første år".


Språk:

Norsk Morsmål
Engelsk Behersker skriftlig og muntlig

 
Are Haugen Einum er ansatt som advokatfullmektig og arbeider innenfor privatrettslige rettsområder. Are arbeider særlig med problemstillinger innenfor kontraktsrett, arbeidsrett, fast eiendomsrett og IPR, men er en generalist som alltid er åpen for nye utfordringer.

I sak er Are dynamisk, nytenkende og kreativ. Tverrfaglig kompetanse innen psykologi og erfaring fra domstolene sikrer en prosess der partenes interesser kartlegges og utforskes med sikte på å identifisere den beste løsningen for klienten. Denne tilnærmingen muliggjør effektiv tvisteløsning, både i nye og tilsynelatende fastlåste saker.

"Ofte får man raskt en oppfatning om at konflikter er veldig store og omfattende. Dette gjelder både uenigheter i forretningslivet og privat. Kravene økes, frontene blir steile og avstanden vokser mellom partene. På et punkt glemmer man kanskje at et kundeforhold bør bevares, at man fortsatt er naboer, at familieforhold varer livet ut. Da bør man se nærmere på hva man egentlig ønsker seg i tvisten, og hva man antar motparten ønsker seg. Slik legger man grunnlaget for en god, bærekraftig løsning."

Are har erfaring fra entrepriseprosjekter, anskaffelsesprosesser og forhandlinger, og representerer både private klienter og bedrifter. En betydelig del av Ares portefølje er nasjonale og internasjonale klienter med engelsk som arbeidsspråk.

Utenfor kontoret er Are et klassisk konkurransemenneske som trives best på idrettsbanen, der han blant annet har konkurrert i fotball, langrenn, amerikansk fotball og orientering. Etter å ha gjennomført studier i Oslo er Are nå igjen bosatt i Lørenskog, der han er født og oppvokst. Det er han godt fornøyd med.
Tilbake til oversikt våre medarbeidere​
Del på: