Samboeravtaler


I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) lever ett av fire par i Norge i såkalt ugift samliv, dvs. samboerforhold. For noen er tiden som samboer kun en fase før man inngår ekteskap, mens for noen er samboerskap en bevisst valgt samlivsform.
 
Uavhengig av hva som er grunnen til at man valgt samboerskap som samlivsform, bør man være klar over hva dette innebærer for økonomi og formuesforhold. Erfaring viser at mange samboere, og spesielt der samboerforholdet har vart noe tid, får en sammenblandet økonomi. Likevel finnes det i dag ingen lov som regulerer det økonomiske forholdet mellom samboere særskilt. Ved et eventuelt samlivsbrudd er det derfor ofte mye uklarhet rundt eierforhold til verdifulle eiendeler, gjeldsansvar og lignende.

For å unngå konflikter i forbindelse med et eventuelt økonomisk oppgjør ved opphør av ugift samliv (samlivsbrudd) anbefaler derfor vi at man utarbeider en samboeravtale, også kalt samboerkontrakt. Selv om mange synes det er lite romantisk å planlegge for et hypotetisk brudd, er det vår erfaring at det er bedre å planlegge for dårlige dager i gode dager. Samboeravtaler er spesielt viktig dersom man investerer eller kjøper store verdigjenstander sammen (slik som bolig, bil eller fritidseiendom), men også når den ene samboeren flytter inn hos den andre kan det være hensiktsmessig å avklare eierforhold og ansvar for utgifter knyttet til boligen.

En samboeravtale kan utformes slik at den passer akkurat dere, men hensikten med avtalen er å regulere den økonomiske siden av samlivet mellom dere. Dette innebærer at avtalen regulerer eierforhold til verdier, og da spesielt det som er av litt omfang, videre reguleres partenes økonomiske forpliktelser overfor hverandre og tredjepart, og samboeravtaler regulerer ofte hva som skjer i forbindelse med et eventuelt samlivsbrudd.

Verdt å merke seg er at samboere har begrensede arverettigheter etter hverandre. Dette innebærer at man bør opprette testament dersom man som samboere ønsker å sikre lengstlevende ved den ene samboerens bortgang. Det er derfor å anbefale at man oppretter testament samtidig som man oppretter samboeravtale.
Ring Advokat Nicolaisen
Kontakt oss 64 83 00 00
Send oss en forespørsel
Relaterte artikler innen arv og skifte
samboeravtaler
samboeravtaler
avtalefrihet i ekteskap/ektepakt
avtalefrihet i ekteskap/ektepakt
familierett - deling av verdier ved opphør av samboerskap
familierett - deling av verdier ved opphør av samboerskap
familierett - hvordan deles verdiene når ekteskapet opphører?
familierett - hvordan deles verdiene når ekteskapet opphører?
familierett - foreldretvist og økonomiske bidrag etter skilsmisse
familierett - foreldretvist og økonomiske bidrag etter skilsmisse
Skilsmisse
Skilsmisse